پاساژ رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

پاساژ شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 2

2رهن 5اجاره
07136307140

08/07/1399جزئیات

پاساژ شیراز مطهری شمالی...

-طبقه دوم-زيربنا 3-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
07136307140

20/07/1399جزئیات