ویلا فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -قیمت متر مربع 18ميليون

2.088ميليارد
املاک متداول07136244295

05/08/1399جزئیات

ویلا شیراز بعثت

شمالی جنوبی دو کله

کوبه07136283008

01/08/1399جزئیات

ویلا شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

ویلا شیراز شهرک باهنر

طبقه زیرزمین-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 9سال

200م رهن 800ت اجاره
املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

ویلا شیراز ابیاری

زيربنا 100متر- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 25ميليون

2.5ميليارد
کوبه07136283008

30/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصردشت

زيربنا 135متر- 2خوابه

4.1ميليارد
کوبه07136283008

29/07/1399جزئیات

ویلا شیراز اخر سی متری

زيربنا 200متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 18ميليون

3.6ميليارد
کوبه07136283008

28/07/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

زيربنا 451متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 46ميليون

20.764ميليارد
کوبه07136283008

23/07/1399جزئیات

ویلا شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 248متر-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه شرقی-غربی-قیمت متر مربع 25ميليون

6.75ميليون
املاک متداول07136244295

23/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 200متر- 2خوابه

1.2ميليارد رهن
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

ویلا شیراز امیرکبیر

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال

3.5ميليون
املاک متداول07136244295

22/07/1399جزئیات

ویلا شیراز بعثت

قیمت متر مربع 33ميليون

4.257ميليارد
کوبه07136283008

21/07/1399جزئیات

ویلا شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 13.75ميليون

2.2ميليارد
کوبه07136283008

21/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصردشت

زيربنا 250متر- 4خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 45ميليون

11.25ميليارد
کوبه07136283008

20/07/1399جزئیات

ویلا شیراز والفجر شرقی

سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 18سال

4.2ميليارد
املاک پدیده شیراز09171115624

19/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت شرق...

-طبقه اول

کوبه07136283008

15/07/1399جزئیات

ویلا شیراز امیرکبیر

زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه -سن بنا 15سال

4ميليارد
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قدوسی شرقی

طبقه اول-زيربنا 186متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

837ميليون
07136315247---0

13/12/1393جزئیات

ویلا شیراز 73قصرالدشت

زيربنا 1860متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 7خوابه سه نبش-سن بنا 1سال

20ميليارد
07136315247---0

02/12/1392جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 23ميليون

3.68ميليارد
املاک متداول07136244295

14/07/1399جزئیات

ویلا شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 26ميليون

3.12ميليارد
املاک مهرگان07136261036

13/07/1399جزئیات

ویلا شیراز شاه چراغ

طبقه همکف-زيربنا 240متر- 10خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

1ميليارد
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز شاهزاده قاسم...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 8خوابه جنوبی- نوساز

860ميليون
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

زيربنا 318متر- 5خوابه -سن بنا 25سال

12ميليارد
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز بعثت

زيربنا 123متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 34.959ميليون

4.3ميليارد
کوبه07136283008

09/07/1399جزئیات

ویلا شیراز ارم

طبقه زیرزمین- 5خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 77.071ميليون

40ميليارد
کوبه07136283008

09/07/1399جزئیات

ویلا شیراز صنایع

-طبقه دو طبقه-زيربنا 420متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی

6.5ميليارد
املاک متداول07136244295

07/07/1399جزئیات

ویلا شیراز باهنر شمالی ...

زيربنا 190متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 19ميليون

5.7ميليارد
املاک مهرگان09178888339

07/07/1399جزئیات