مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

90ميليون
کوبه07136283008

20/05/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

150ميليون
کوبه07136283008

20/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 10متر-قیمت متر مربع 35ميليون

350ميليون
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

مغازه شیراز ارتش

زيربنا 43متر-قیمت متر مربع 17ميليون

731ميليون
املاک شهر36498534

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 49متر

املاک شهر36498534

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 32متر-قیمت متر مربع 65ميليون

2.08ميليون
املاک شهر36498534

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

طبقه همکف-زيربنا 48متر-قیمت متر مربع 55ميليون

2.65ميليارد
املاک شهر36498534

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز صاحب الامر

-زيربنا 120متر

2ميليارد
07136307140

02/06/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 240متر-قیمت متر مربع 25ميليون

6ميليارد
07136307140

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصردشت شرقی...

طبقه اول-زيربنا 21متر-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 28.5ميليون

600ميليون
mosharekat36293366--36293

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-طبقه زیرزمین-زيربنا 18متر

1.75ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 50متر-نما رومی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 29.9ميليون

1.495ميليارد
07136392091

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-طبقه همکف

45ميليارد
Bistoon07136306600

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه دوم-زيربنا 18متر

2.17ميليارد
املاک مهرگان07136261036

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 79متر-قیمت متر مربع 25تومان

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

Bistoon07136306600

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قشم

طبقه اول-قیمت متر مربع 10ميليون

Bistoon07136306600

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قشم

قیمت متر مربع 25ميليون

Bistoon07136306600

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اولجنوبی-قیمت متر مربع 60ميليون

1.03ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

سن بنا 12سال

1.125ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز صدرا

-طبقه چهارم

330ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز کبارد

زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 35تومان

7.7ميليارد
mosharekat36293366--36293

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 30ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

750ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 35ميليون

4.55ميليارد
07136392091

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-طبقه همکف-زيربنا 45متر

املاک امتیاز09171028875

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 200متر- نوساز

4.5ميليارد
املاک اشکان07132292970

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 35متر

750ميليون
املاک اشکان07132292970

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

طبقه زیرزمین-زيربنا 207متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 24.64ميليون

5.1ميليارد
07136392091

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر- نوساز -قیمت متر مربع 21.22ميليون

4.5ميليارد
07136392091

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز سمیه

-طبقه نخست-زيربنا 97متر

8ميليارد
املاک اشکان07132292970

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز بربلوارهجرت...

-زيربنا 48متر

1.44ميليارد
املاک اشکان07132292970

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 18.5ميليون

1.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

6.3ميليارد
07136307140

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز میدان معلم

طبقه همکف-زيربنا 202متر-سن بنا 8سال

14ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 15سال

500م رهن
املاک مهرگان07136261036

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 15سال

300م رهن
املاک مهرگان07136261036

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 30متر- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

املاک مهرگان07136261036

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 6.4ميليون

8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 74متر-قیمت متر مربع 100ميليون

7.4ميليارد
املاک مهرگان07136261036

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه معلم

طبقه زیرزمین-زيربنا 44متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 39ميليون

14ميليارد
07136392091

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز شهرک ولفجر ...

سيستم نقشه سوئیت-نما سنگ وسوفالدو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

490ميليون
شجاعی نسب09173876210

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 215متر-قیمت متر مربع 42تومان

9.03ميليارد
املاک شهر36498534

15/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 31متر- نوساز -قیمت متر مربع 60ميليون

1.8ميليارد
املاک مهرگان07136261036

24/06/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 200متر- نوساز -قیمت متر مربع 50ميليون

15ميليارد
07136307140

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز کوی وحدت

-طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر

400م رهن
07136392091

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه سوم-زيربنا 31متر- نوساز -قیمت متر مربع 65ميليون

2.1ميليارد
املاک مهرگان07136261036

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 85متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.02ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 200متر- نوساز -قیمت متر مربع 50ميليون

15ميليارد
07136392091

20/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه همکف-زيربنا 102متر-قیمت متر مربع 25ميليون

2.54ميليارد
املاک مهرگان07136261036

20/05/1398جزئیات