مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز سلطان آباد

طبقه همکف- نوساز

2ميليارد
املاک تجاری و صنعتی زمانپور09025534513

29/08/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 9متر-قیمت متر مربع 35ميليون

350ميليون
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 200متر- نوساز

2.35ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

3ميليارد
املاک مهرگان07136261036

28/08/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

زيربنا 240متر-قیمت متر مربع 55ميليون

19ميليون
املاک مهرگان07136261036

26/08/1398جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 220متر- 3خوابه

2.43ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

نوساز

520ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

سن بنا 1سال

1.35ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

540ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-طبقه همکف

1.5ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 45متر

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 120متر- 1خوابه

100م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 24مترجنوبی

7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 44متر

50م رهن 12م اجاره
املاک مهرگان07136261036

18/02/1397جزئیات

مغازه شیراز میرزای شیرا...

زيربنا 46متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 25ميليون

1.3ميليارد
07136392091

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز نادر

-زيربنا 40متر

80م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

سن بنا 1سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

نوساز

540ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

سن بنا 18سال

575ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

مغازه امیر کبیر

-زيربنا 90متر

2.4ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

1.95ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

13/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-قیمت متر مربع 85ميليون

2.125ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

140م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

سن بنا 8سال

12م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 35متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز بربلوار جمه...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- نوساز

200م رهن 7.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

زيربنا 180متر- 2خوابه

1.95ميليارد
املاک اشکان07132292970

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسارگارد ش...

نوساز

املاک یکتا-38254992-38262

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 108متر

1.836ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

22/08/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

املاک مهرگان07136261036

22/08/1398جزئیات

مغازه فرهنگ شهر

-زيربنا 43متر

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 85متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 24متر

760ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

2.56ميليارد
املاک مهرگان07136261036

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز انقلاب

زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 25ميليون

450ميليون
املاک شهر36498534

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز ولیعصر

املاک مهرگان07136261036

19/08/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه دومجنوبی-قیمت متر مربع 75ميليون

2.475ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 50متر

2.5ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 50تومان

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 9متر

400ميليون
املاک اشکان07132292970

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

950ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

20/08/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 53متر-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 13ميليون

700ميليارد
07136392091

20/08/1398جزئیات

مغازه عفیف آباد

-زيربنا 19متر

4ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه زیر زمین-زيربنا 30متر

750ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات

مغازه بعثت

8ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات

مغازه بعثت

زيربنا 46متر-قیمت متر مربع 38ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات

مغازه سینما سعدی

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 18ميليون

1.17ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات