مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز کوی وحدت

طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 143.478تومان

3.3ميليارد
07136392091

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

طبقه زیرزمین-زيربنا 260متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قاآنی جنوبی...

-زيربنا 11متر

900ميليون
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار ارتش

زيربنا 36متر-قیمت متر مربع 19ميليون

700ميليون
املاک شهر36498534

09/04/1399جزئیات

مغازه شیراز نارون

زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 90ميليون

4.14ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز برخیابان جه...

زيربنا 530مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

29.68ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز چهارراه خاک...

طبقه همکف-زيربنا 20متر- نوساز

املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز برخیابان اص...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 225متر

10ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز میانرود

-زيربنا 190متر

3ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز کاراندیش

-زيربنا 520متر

6.5ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز کوی وحدت

طبقه همکف-زيربنا 25متر- نوساز -قیمت متر مربع 108تومان

2.7ميليارد
07136392091

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه زیرزمین

3.9ميليارد
املاک مهرگان07136261036

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

15ميليارد
نوژان36318139

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز کوی وحدت

طبقه همکف-زيربنا 25متر-قیمت متر مربع 100ميليون

2.5ميليارد
07136392091

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگشهر

زيربنا 550متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 60ميليون

املاک کاوش09128852818 - 0

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز خ کارگر

-زيربنا 287متر

10.06ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی -...

-زيربنا 22متر

1.1ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 25متر-سن بنا 2سال

120م رهن
07136392091

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه سوم-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 57ميليون

3.534ميليارد
املاک مهرگان07136261036

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 130تومان

4.55ميليارد
07136392091

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز امیر کبیر -...

-زيربنا 39متر

1.5ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 510متر

30.6ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار رحمت

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 30سال

2.2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی جهاد...

زيربنا 66متر-قیمت متر مربع 60ميليون

3.96ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 200متردرب از حیاط

17ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه قصردشت...

-زيربنا 25متر

1.25ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 38متر

500ميليون
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز پل معالی آب...

زيربنا 42متر-قیمت متر مربع 85تومان

4ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 9متر

350ميليون
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه زیرزمین-زيربنا 18متر

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 30متر

3ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بر خ ساحلی ...

زيربنا 95متر- نوساز -قیمت متر مربع 75تومان

10.325ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز گلدشت

زيربنا 18متر-سن بنا 9سال

60م رهن
07136392091

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 18متر

60م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه اول-زيربنا 31متر

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 32متر

90م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 32متر

90م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز خیابان زند

-زيربنا 130متر

5.85ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی خیاب...

زيربنا 40مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 31متر-سن بنا 3سال

250م رهن
املاک مهرگان07136261036

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 123متر-قیمت متر مربع 81.301ميليون

10ميليارد
املاک مهرگان07136261036

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

250م رهن
املاک مهرگان07136261036

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ارم

-طبقه همکف-زيربنا 133متر

4.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز چهارراه زرگ...

زيربنا 300مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

9ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 465متر

7.5ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 25متر- 3خوابه

1.9ميليارد
املاک اشکان07132292970

07/04/1399جزئیات

مغازه شیراز زرگری

طبقه زیرزمین-زيربنا 300متر-قیمت متر مربع 18تومان

5.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

05/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 475متر

املاک اشکان07132292970

05/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بربلوار جمه...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- نوساز

7ميليارد
املاک اشکان07132292970

05/04/1399جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 52متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

1.3ميليارد
املاک اشکان07132292970

05/04/1399جزئیات