مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز بلوار رحمت

سن بنا 7سال

50م رهن 700ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

05/08/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 18متر

30م رهن 2م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

04/08/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 38متر-سن بنا 11سال

30م رهن 3.5م اجاره
07136392091

02/07/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

35م رهن 2.5م اجاره
نوژان36318139

05/08/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

400م رهن 40م اجاره
نوژان36318139

03/08/1399جزئیات

مغازه شیراز فرصت شیرازی...

سن بنا 20سال

10م رهن 1.7م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

05/08/1399جزئیات

مغازه شیراز تحویلی

-زيربنا 50متر

200م رهن 30م اجاره
املاک شهر36498534

27/07/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

سن بنا 3سال

25م رهن 1.2م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

نوساز

50م رهن 11م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/08/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه اول-زيربنا 23متر

100م رهن
املاک مهرگان07136261036

19/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 15متر

20م رهن 1.7م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

03/08/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

ونبش-سن بنا 9سال

70م رهن 15.5م اجاره
نوژان36318139

03/08/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

50م رهن 12م اجاره
نوژان36318139

03/08/1399جزئیات

مغازه شیراز زرهی

50م رهن 2م اجاره
نوژان36318139

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز بعثت

سن بنا 9سال

60م رهن 6م اجاره
نوژان36318139

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

100م رهن 15م اجاره
املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز برخیابان با...

-زيربنا 4متر

10م رهن 1م اجاره
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز برجهادسازند...

زيربنا 310متر- نوساز

5ميليارد رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 60متر

100م رهن 13.5ت اجاره
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 20متر-سن بنا 9سال

20م رهن 2.8م اجاره
07136392091

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

40م رهن 6م اجاره
07136392091

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

-طبقه دوم-زيربنا 9متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 20متر

5م رهن 2.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 85متر

150م رهن 7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 122متر

400م رهن 40م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 28متر

40م رهن 4.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 37متر

70م رهن 15م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز شهرک گلستان...

زيربنا 24متر-سن بنا 10سال

20م رهن 7.5م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 120متر-سن بنا 4سال

50م رهن 6م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 40متر-سن بنا 12سال

50م رهن 5م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 18متر-سن بنا 10سال

60م رهن 6م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 28متر

40م رهن 4.5م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 30متر-سن بنا 10سال

70م رهن 15.5م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 45متر-سن بنا 2سال

80م رهن 4.5م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

40م رهن 6م اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

1خوابه -سن بنا 3سال

70م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

سن بنا 4سال

7م رهن 800ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 30متر-سن بنا 2سال

36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 70متر- نوساز

100م رهن 12م اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 12متر-سن بنا 10سال

40م رهن 5.5م اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز شهرک گلستان...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 8.5م اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 75متر

50م رهن 5م اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 80متر-سن بنا 10سال

70م رهن 15م اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 85متر- نوساز

500م رهن 500ت اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

550م رهن
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 70متر- نوساز

100م رهن 10م اجاره
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 125متر

36281840

05/08/1399جزئیات

مغازه شیراز گلدشت معالی...

-زيربنا 120متر

400م رهن 40م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-طبقه همکف-زيربنا 24متر

50م رهن 4م اجاره
املاک راستین38479047

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سن بنا 1سال

500م رهن 500ت اجاره
املاک راستین38479047

29/07/1399جزئیات