زمین مسکونی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین مسکونی شیراز فرهنگ...

زيربنا 360مترسه نبش-قیمت متر مربع 15ميليون

5.4ميليارد
07136392091

23/08/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز امیرک...

رقی-قیمت متر مربع 6.5ميليون

936ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

11/08/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز امیرک...

قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.8ميليارد
کوبه07136283008

21/07/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز شهرک ...

قیمت متر مربع 4ميليون

800ميليون
کوبه07136283008

21/07/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز حضرتی...

قیمت متر مربع 1تومان

کوبه07136283008

20/07/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا

850ميليون
کوبه07136283008

07/07/1398جزئیات