دفتر کار رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 61متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 15ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه اول-زيربنا 25متردرب از ساختمان

10م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-طبقه دوم-زيربنا 70متر

20م رهن 2ت اجاره
املاک مهرگان07136261036

26/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 20متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

2خوابه - نوساز

180م رهن 10ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

26/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

زيربنا 15متر-سن بنا 8سال

3م رهن 1.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

زيربنا 18متر-سن بنا 18سال

2م رهن 500ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز گاز

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 5م اجاره
املاک اشکان07132292970

24/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 165متر

املاک خوش منظر07136305317

24/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

16م اجاره
املاک اشکان07132292970

22/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

3خوابه

100م رهن 4.5ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

21/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 5.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه چهارم-زيربنا 83متر- 2خوابه جنوبی

150م رهن
املاک هفت 738300300--38212

21/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 200متر- 2خوابه

50م رهن 11م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پل معالی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط

50م رهن 5.5م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

18/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 35متر- 1خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 4خوابه

20م رهن 50ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 12متر- 2خوابه

8م رهن 1.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه نخست-زيربنا 100متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 1.7م اجاره
املاک اشکان07132292970

18/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 30سال

35م رهن 3.5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

01/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

زيربنا 30متر- 1خوابه

4م رهن 1.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

17/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/12/1397جزئیات