خانه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز باهنر جنوبی

-طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

980ميليون
املاک زمانپور38300367

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

2.35ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

5خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

3.3ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 15ميليون

1.95ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 200متر- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان

35.3ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

1.85ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه باهنر جنوبی

زيربنا 95متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1سال

980ميليون
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

-طبقه اول-زيربنا 145متر- 2خوابه درب از حیاط

730ميليون
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

500ميليون
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 140متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال

900ميليون
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه اول-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

3.84ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه اول-زيربنا 110متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.53ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

2خوابه

املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 126متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

1.35ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 70متر- 1خوابه

65م رهن
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

80م رهن 2م اجاره
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز ارتش

طبقه همکف-زيربنا 210متردو نبش-قیمت متر مربع 8ميليون

3.2ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

4خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

2.6ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-نما سنگشمالی

املاک خانه سبز09170006235

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز

قیمت متر مربع 7.5تومان

3.18ميليون
املاک مرادی38222978----091

13/09/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 360متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 22ميليون

7.92ميليارد
املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 23.5ميليون

10ميليارد
املاک مهرگان07136261036

25/01/1397جزئیات

خانه شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 23.5ميليون

10ميليارد
املاک مهرگان07136261036

25/01/1397جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

900ميليون
املاک شهر36498534

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5.6ميليون

756ميليون
املاک شهر36498534

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه اول و دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 6.3ميليون

880ميليون
املاک شهر36498534

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

-زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان

املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 210متر- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

1.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 215متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان

900ميليون
املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 287متر- 4خوابه

2.016ميليارد
املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه درب از ساختمان

50م رهن 200ت اجاره
املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه اول و دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 5ميليون

400ميليون
املاک شهر36498534

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال

3.84ميليارد
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 255متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.53ميليارد
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز خلیلی

زيربنا 155متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

1.86ميليارد
36281840

25/01/1395جزئیات

خانه شیراز امیر کبیر

زيربنا 280متر-سيستم نقشه دو طبقه-نما آجر تراش- 5خوابه

1.7ميليارد
مسكن زمانپور07138336934---0

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار دولت

1.18ميليارد
مسكن زمانپور07138336934---0

17/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

-طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما آجر تراش- 3خوابه درب از ساختمان

2.135ميليارد
مسكن زمانپور07138336934---0

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 300متر-سن بنا 7سال

10ميليارد
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 147متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

1.029ميليارد
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

3خوابه

36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

- 4خوابه درب از حیاط

2.3ميليارد
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 85متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

720ميليون
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 180متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط

املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 150متر-نما رومی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز

2.1ميليارد
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط

40م رهن 2.5م اجاره
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال

100م رهن
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

1ميليارد
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات