خانه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم- 3خوابه -سن بنا 10سال

40م رهن 3.5ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-سن بنا 10سال

20م رهن 2.8م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 220متر- 2خوابه درب از ساختمان

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

30م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصردشت

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

50م رهن 3.7م اجاره
املاک مهرگان07136261036

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه همکف-زيربنا 235متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

300م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز زند

-سيستم نقشه دوبلکس

50م رهن 5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم- 3خوابه

40م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

160م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

4خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 6م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 20سال

140م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

3خوابه

50م رهن 9م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

60م رهن 200ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه زرهی

3خوابه دو ممر-قیمت متر مربع 13.5ميليون

3.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

15م رهن 800ت اجاره
املاک مدرن09171162336

06/12/1397جزئیات

خانه شیراز ظریف

زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه دو بر-سن بنا 20سال

75م رهن
املاک مدرن09171162336

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 155متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

160م رهن
املاک مهرگان07136261036

23/01/1398جزئیات

خانه شیراز بربلوارجمهور...

-زيربنا 540متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان

400م رهن 4م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 240متر- 7خوابه دو بر-قیمت متر مربع 6تومان

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

2.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

5خوابه

300م رهن 50ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

-طبقه همکف-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان

50م رهن 5.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 250متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

50م رهن 2م اجاره
املاک مهرگان07136261036

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

زيربنا 180متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 15ميليون

4.155ميليارد
املاک اشکان07132292970

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز زند

طبقه اول- 3خوابه

50م رهن 5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه سه نبش

90م رهن 500ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

زيربنا 3000متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 18ميليون

5.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز خ فردوسی تقا...

زيربنا 400متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 7تومان

2.121ميليارد
املاک اشکان07132292970

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

170م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز دروازه کازرو...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.2ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 175متر- 3خوابه درب از حیاط

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

50م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

- 3خوابه درب از حیاط

320م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

6خوابه

500م رهن 5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم- 4خوابه

40م رهن 4.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

3خوابه درب از حیاط-سن بنا 18سال

180م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

900ميليون
املاک اشکان07132292970

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

320م رهن
املاک اشکان07132292970

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 3سال

110م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه نیم‌دوبلکس- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 155متر- 2خوابه درب از حیاط

60م رهن 1م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز عدالت جنوبی

طبقه دوم-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال

شهناز صابر09171079289

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 220متر- 4خوابه درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات