خانه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه درب از ساختمان

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

3.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

50م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

100م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

- 3خوابه درب از حیاط

300م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

180م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 330متر- 5خوابه

370م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

80م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه

40م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز فضل اباد

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک مدرن09171162336

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز فدک

زيربنا 250متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

135م رهن 1.4م اجاره
املاک مدرن09171162336

23/03/1398جزئیات

خانه شیراز رازی

زيربنا 330متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

400م رهن
املاک مدرن09171162336

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

70م رهن
املاک مدرن09171162336

20/03/1398جزئیات

خانه شیراز فضل اباد

-زيربنا 120متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از حیاط

100م رهن 800ت اجاره
املاک مدرن09171162336

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

200م رهن 500ت اجاره
املاک مهرگان07136261036

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

50م رهن 1.2م اجاره
املاک شهر36498534

01/05/1397جزئیات

خانه شیراز میرزای شیراز...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 2.3ت اجاره
املاک شهر36498534

01/05/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 2خوابه درب از حیاط

50م رهن 1.5م اجاره
املاک شهر36498534

16/04/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 230متر- 3خوابه

40م رهن 3.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

-طبقه اول-زيربنا 180متردرب از ساختمان

50م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری

- 4خوابه درب از ساختمان

2.64ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

20م رهن 2.9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 180متر- 4خوابه

200م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 185متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 145متر- 2خوابه

30م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصردشت

-زيربنا 1400متردرب از حیاط

املاک اشکان07132292970

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز تاچارا

5خوابه -سن بنا 25سال

70م رهن 7م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

7خوابه

200م رهن 16م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه درب از ساختمان

30م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

50م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 170متر- 4خوابه درب از حیاط

110م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 16سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه اول- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 7.55ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 270متر- 8خوابه

80م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 280متر- 3خوابه درب از ساختمان

270م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/03/1398جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

250م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز تاچارا

6خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

300م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

3خوابه -سن بنا 20سال

500م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

خانه سینما سعدی

زيربنا 350متر- 1خوابه

30م رهن 3.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

3خوابه -سن بنا 20سال

30م رهن 3م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

7خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

80م رهن 8م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط

50م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

- 4خوابه درب از حیاط

100م رهن 8.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

20م رهن 2.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 3سال

95م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

-طبقه اول

120م رهن 300ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

12/03/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/03/1398جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

- 3خوابه درب از حیاط

100م رهن 3.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/03/1398جزئیات