باغ فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز فرهنگ شهر

-قیمت متر مربع 3

9
نوژان36318139

30/07/1399جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت غربی...

-قیمت متر مربع 2

5
املاک مهرگان07136261036

28/07/1399جزئیات

باغ شیراز ستارخان

درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 4

املاک کاوش09128852818 - 0

27/07/1399جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

-قیمت متر مربع 5

7
07136307140

16/07/1399جزئیات

باغ شیراز قصردشت

07136307140

10/07/1399جزئیات

باغ شیراز تاچارا

-زيربنا 1- 1خوابه -قیمت متر مربع 1

1
07136307140

10/07/1399جزئیات

باغ شیراز بر بلوار چمرا...

-زيربنا 2

1
املاک اشکان07132292970

24/07/1399جزئیات

باغ شیراز چمران

4
املاک رابین36266858

23/07/1399جزئیات

باغ شیراز صنایع

نوژان36318139

23/07/1399جزئیات

باغ شیراز صنایع

-زيربنا 2-سيستم نقشه سوئیت-قیمت متر مربع 5

3
املاک متداول07136244295

22/07/1399جزئیات

باغ شیراز ستارخان

املاک متداول07136244295

22/07/1399جزئیات

باغ شیراز چمران

-زيربنا 1-سيستم نقشه سوئیت-قیمت متر مربع 3

1
املاک متداول07136244295

23/07/1399جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 3

3
07136392091

02/02/1398جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 1

4
07136392091

16/11/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-قیمت متر مربع 6

4
07136392091

10/11/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت غربی...

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 8

1
07136392091

26/10/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

6
املاک زمانپور07138428669 --

22/07/1399جزئیات

باغ شیراز چمران

-زيربنا 6-قیمت متر مربع 4

2
املاک اشکان07132292970

21/07/1399جزئیات

باغ شیراز صدرا

-زيربنا 1

1
املاک زمانپور07138428669 --

20/07/1399جزئیات

باغ شیراز دینکان

املاک متداول07136244295

20/07/1399جزئیات

باغ شیراز رسول اعظم

-طبقه همکف-زيربنا 7- 2خوابه -قیمت متر مربع 1

8
املاک متداول07136244295

20/07/1399جزئیات

باغ شیراز ورودی شهرک آر...

-زيربنا 2

1
املاک اشکان07132292970

20/07/1399جزئیات

باغ شیراز بلوار مدرس

- 2خوابه - ?

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

20/07/1399جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 6- 4خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

7
املاک مهرگان07136261036

19/07/1399جزئیات

باغ شیراز دروازه قرآن

-زيربنا 1

4
املاک اشکان07132292970

19/07/1399جزئیات

باغ شیراز کدیون

-زيربنا 2

3
املاک اشکان07132292970

19/07/1399جزئیات

باغ شیراز چمران

-زيربنا 1

2
املاک اشکان07132292970

19/07/1399جزئیات

باغ شیراز قبل از پلیس ر...

-زيربنا 6-سن بنا 2

2
املاک اشکان07132292970

16/07/1399جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

زيربنا 1- 4خوابه

2
املاک اشکان07132292970

16/07/1399جزئیات

باغ شیراز شهرک گلستان

-قیمت متر مربع 4

2
املاک متداول07136244295

15/07/1399جزئیات

باغ شیراز بلوار مدرس

- 3خوابه -سن بنا 5

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/07/1399جزئیات

باغ شیراز شهرک بزن

-قیمت متر مربع 1

07136315247---0

19/05/1395جزئیات

باغ شیراز بلوار مدرس

3خوابه

2
07136315247---0

25/03/1395جزئیات

باغ شیراز مدرس

07136315247---0

08/03/1395جزئیات

باغ شیراز چمران

-قیمت متر مربع 1

07136315247---0

23/01/1395جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

7
07136315247---0

17/09/1394جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

-زيربنا 4-قیمت متر مربع 9

3
07136315247---0

16/03/1394جزئیات

باغ شیراز بل فسا

-زيربنا 4-قیمت متر مربع 6

2
07136315247---0

16/03/1394جزئیات

باغ شیراز کلسون

1
07136315247---0

21/02/1394جزئیات

باغ شیراز شهرک گلستان

2
07136315247---0

16/10/1393جزئیات

باغ شیراز تخت جمشید

1
07136315247---0

26/10/1392جزئیات

باغ شیراز قبل ازخان زنی...

-قیمت متر مربع 7

2
07136315247---0

14/10/1392جزئیات

باغ شیراز قصزقمشه

2
07136315247---0

05/10/1392جزئیات

باغ شیراز کودیان

-زيربنا 2

8
07136315247---0

30/09/1392جزئیات

باغ شیراز کودیان

-زيربنا 4

1
07136315247---0

30/09/1392جزئیات

باغ شیراز صدرا از ورودی...

-زيربنا 1

1
07136315247---0

07/08/1392جزئیات

باغ شیراز بلوار مدرس

- 2خوابه -سن بنا 5

7
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/07/1399جزئیات

باغ شیراز پسکوهک(نزدیک ...

-زيربنا 2

1
املاک اشکان07132292970

13/07/1399جزئیات

باغ شیراز بیدزرد

- 2خوابه -سن بنا 1

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/07/1399جزئیات

باغ شیراز قدوسی غربی

-قیمت متر مربع 4

نوژان36318139

09/07/1399جزئیات