باغ فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز دو کوهک

قیمت متر مربع 1.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

07136307140

25/03/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 240تومان

500ميليون
07136307140

22/03/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 80متر-قیمت متر مربع 460تومان

460ميليون
07136307140

21/03/1398جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

زيربنا 90متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

6.4ميليارد
07136307140

20/03/1398جزئیات

باغ شیراز صدرا

زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -قیمت متر مربع 2ميليون

2ميليارد
07136307140

18/03/1398جزئیات

باغ شیراز صدرا

زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 600تومان

1.5ميليارد
07136307140

21/03/1398جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

باغ شیراز تاچارا

3خوابه -سن بنا 14سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

باغ شیراز دینکان /.

قیمت متر مربع 3ميليون

2.505ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

12/03/1398جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/03/1398جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

باغ شیراز صنایع

7ميليارد
املاک امیریه071-36287711

18/09/1396جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

قیمت متر مربع 325تومان

900ميليون
07136307140

11/03/1398جزئیات

باغ شیراز قصردشت

قیمت متر مربع 6ميليون

3.366ميليارد
07136307140

09/03/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 80متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 350تومان

300ميليون
07136307140

09/03/1398جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 500تومان

200ميليون
07136307140

09/03/1398جزئیات

باغ شیراز دو کوهک

قیمت متر مربع 1.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

باغ شیراز صدرا

درب از حیاط

3.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/03/1398جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت غربی...

زيربنا 9000متر-قیمت متر مربع 3ميليون

27ميليارد
07136392091

07/03/1398جزئیات

باغ شیراز غلات

1.3ميليارد
املاک اشکان07132292970

04/03/1398جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت غربی...

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

30/02/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 200متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 600تومان

600ميليون
07136307140

31/02/1398جزئیات