آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

988ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

850ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز

1.26ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 116متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.392ميليون
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.1ميليارد
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 220متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

5.94ميليارد
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پنجم-زيربنا 112متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.91ميليون

550ميليون
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.96ميليارد
07136392091

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.1ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.27ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 6سال

650ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 151متر- 3خوابه شرقی جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 7.28ميليون

1.1ميليارد
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

زيربنا 248متر- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.48ميليارد
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شرقی جنوبی-سن بنا 15سال

160م رهن
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.265ميليارد
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 194متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.52ميليون
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زند

طبقه نخست-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی غربی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.282ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 165متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

1.65ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم-جهاد...

طبقه سوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4.6ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز برخیابان...

-طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

140م رهن
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهارراه ...

طبقه چهارم-زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

580م رهن
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

850ميليون
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چوگیا

طبقه سوم-زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

2.08ميليارد
املاک اشکان07132292970

08/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 16.5ميليون

2.64ميليارد
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه نخست-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط

85م رهن 500ت اجاره
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز دانشگاه

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 12سال

80م رهن 2.2م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوارج...

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 8سال

160م رهن
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باغتخت

طبقه چهارم- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.07ميليارد
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

560ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میدان پا...

طبقه اول تا سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

1.1ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

600ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه اول تا چهارم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

500ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

800ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه دهم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوب شرقی- نوساز

800ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت مع...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 25سال

530ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

3.68ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه چهارم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

990ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی - ش...

طبقه سوم-زيربنا 109متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

741ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول و سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه - نوساز

1.5ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

598ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

1.36ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 220متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

5.94ميليون
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

230م رهن
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میرزای ش...

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

350م رهن
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.265ميليارد
املاک مهرگان07136261036

25/08/1398جزئیات