آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

300م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

- 2خوابه شمالی

املاک مرادی38222978----091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

1.2ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی - ش...

طبقه دوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

950ميليون
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیر کبی...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

820ميليون
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 14سال

2.646ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

1.794ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه نهم-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

1.395ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

130م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

1.2ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

1.6ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه همه واحد ها لخت- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

2.88ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه همه واحد ها لخت- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

2.43ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه همه واحد ها لخت- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

1.76ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی غربی-سن بنا 4سال

400م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 143متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 21سال -قیمت متر مربع 11.189ميليون

1.6ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه هشتم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال

280م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.025ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 191متر-سيستم نقشه کابینت ام دی اف درب وکیوم- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 17.016ميليون

3.25ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 1سال

250م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

200م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

350م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10.9ميليون

1.2ميليارد
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

220م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

130م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

190م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

300م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

190م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه دوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

1.07ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

730ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه پنجم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

775ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

950ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه تک واحدی-سن بنا 5سال

1.55ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

702ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 17سال

110م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه اول-زيربنا 205متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه تک واحدی-سن بنا 4سال

2.2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه اول-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

800ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باغ جنت

طبقه دوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 6سال

1.776ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

1.2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

130م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

175م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

800ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 5سال

150م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

110م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باغ جنت

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 2سال

1.95ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

1.375ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 82متر- 2خوابه غربی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 12تومان

984ميليون
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 171متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.223ميليارد
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه کاغذ/پرده/- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

225م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات