آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 257متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.17ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.15ميليون

1.038ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

170م رهن
املاک مهرگان07136261036

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

140م رهن
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

20م رهن 2ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی

40م رهن 3.5م اجاره
07136307140

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صاحب الا...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

352ميليون
07136307140

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

30م رهن 3.2م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باغ حوض

3خوابه

150م رهن 10ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اقایی

طبقه ششم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

120م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 3.5ت اجاره
املاک اشکان07132292970

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 157متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

785ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میدان دا...

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 102متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه سه نبش- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.237ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 142متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی

املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم- 3خوابه

350م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه ششم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

130م رهن
املاک شهر36498534

15/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک شهر36498534

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاک شهر36498534

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

65م رهن
املاک شهر36498534

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

130م رهن 200ت اجاره
املاک شهر36498534

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

60م رهن
املاک شهر36498534

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سرباز

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

8م رهن 1.5م اجاره
املاک شهر36498534

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی

15م رهن 1.7م اجاره
املاک شهر36498534

20/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

90م رهن
املاک شهر36498534

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

120م رهن
املاک شهر36498534

07/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

120م رهن
املاک شهر36498534

07/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

19م رهن 1.3م اجاره
املاک شهر36498534

05/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

30م رهن 3.2م اجاره
املاک شهر36498534

04/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

120م رهن 1.1م اجاره
املاک شهر36498534

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 3سال

120م رهن 1.1م اجاره
املاک شهر36498534

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

25م رهن 1.2م اجاره
املاک شهر36498534

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی

60م رهن
املاک شهر36498534

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

150م رهن
املاک شهر36498534

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 2سال

80م رهن
املاک شهر36498534

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

55م رهن 550ت اجاره
املاک شهر36498534

03/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

30م رهن 1.2م اجاره
املاک شهر36498534

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

50م رهن 2.5م اجاره
املاک شهر36498534

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

90م رهن
املاک شهر36498534

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز

180م رهن
املاک شهر36498534

19/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

40م رهن 750ت اجاره
املاک شهر36498534

19/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

70م رهن 450ت اجاره
املاک شهر36498534

12/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن
املاک شهر36498534

12/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز گاز

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

25م رهن 2م اجاره
املاک شهر36498534

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

100م رهن
املاک شهر36498534

04/06/1397جزئیات