آپارتمان اداری رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه غربی-سن بنا 13سال

330م رهن
07136392091

05/08/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

100م رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سن بنا 20سال

100م رهن 5م اجاره
07136307140

30/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه غربی-سن بنا 13سال

70م رهن 6.5م اجاره
07136392091

28/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه دوم- 2خوابه جنوبی- نوساز

07136392091

27/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه چهارم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 2سال

800م رهن
07136307140

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه سوم-زيربنا 137متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

350م رهن
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 7م اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

100م رهن 6م اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

400م رهن
07136307140

21/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

430م رهن
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن 14م اجاره
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال

50م رهن 6.5م اجاره
07136307140

12/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 1خوابه - نوساز

750م رهن
07136307140

10/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 10م اجاره
07136307140

14/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه اول-زيربنا 120مترجنوبی- نوساز

500م رهن 3م اجاره
07136392091

22/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مش...

-طبقه سوم-زيربنا 170متر

180م رهن
07136392091

12/08/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

450م رهن
املاک راستین38479047

21/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 2پارکینگدو نبش-سن بنا 1سال

500م رهن
07136392091

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

100م رهن 5.5م اجاره
07136392091

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه هفتم-زيربنا 70متر- 1خوابه غربی-سن بنا 6سال

50م رهن 5م اجاره
07136392091

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه دوم-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه

200م رهن
املاک مهرگان07136261036

26/03/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شرقی

290م رهن
07136392091

16/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

4.5م اجاره
کوبه07136283008

13/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه دوم-زيربنا 101متر- 2خوابه

80م رهن 10م اجاره
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 40متر

30م رهن 3م اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- نوساز

500م رهن 3م اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

350م رهن
07136307140

16/07/1399جزئیات